Löplabbet - ingen springer som Du.

VO2Max

Fysiologiska Tester

HÅLL KOLL PÅ KROPPEN

Testa din fysiologiska status med tröskel- och/eller VO2max-test. Utifrån testresultaten får du reda på dina styrkor och svagheter och kan på så vis styra din träning för att få maximalt ut av den. Genom att göra återkommande tester kan du även se hur du svarar på den träning du utför.

KOMPLETT TEST (Löplabbet rekommenderar)
Tröskeltest, arbetsekonomi och VO2max

Testet för dig som vill ha en heltäckande bild av din fysiologiska status. Vi startar med tröskeltestet, men tillskillnad från ordinarie tröskeltest adderar vi en andningsmask för att bedöma din syreförbrukning på varje fartnivå. Det gör att vi kan kombinera värden över laktat och syreförbrukning som i sin tur avgör din arbetsekonomi. Testet avslutas med det maximala syreupptagningstestet. (Se separata beskrivningar för mer information om respektive test).

I detta test mäter vi även ditt HB-värde för att se till att du ligger på ett blodvärde som gör att du kan tillgodose dig din träning på bästa sätt. Genom det kompletta testet får du en heltäckande bild av din konditionsstatus och vi kan mer exakt avgöra vilken träningsfart/zonindelning som är lämplig för att du ska kunna optimera din träning.

Efter avslutat test sker genomgång av testresultaten samt praktisk tillämpning av dessa.

Tidsåtgång: Cirka 90 minuter inkl. uppvärmning och utvärdering

Pris: 2300 kr

 

TRÖSKELTEST
Testet sker på löpband/testcykel med 4-6 nivåer à 5 minuter där belastningen ökar för varje nivå. Belastningen sätts individuellt utefter kapacitet och form. Efter varje nivå tas ett kapillärt blodprov från fingret där laktatkoncentrationen analyseras. Utifrån laktatnivå, puls och syreförbrukning kan vi dra slutsatser kring vilken träningsfart/zonindelning som är lämplig för att optimera din träning.
Efter avslutat test sker genomgång av testresultaten samt praktisk tillämpning av dessa.
Tidsåtgång: Cirka 45 minuter inkl. utvärdering

Pris: 1500 kr

MAXIMALT SYREUPPTAGNINGSTEST (VO2max)
Testet sker på löpband/testcykel med andningsmask över mun och näsa och tar cirka 5-10 minuter. Belastningen ökar i jämna steg genom hela testet. När maximal ansträngning är uppnådd tas ett kapillärt blodprov från fingret för att analysera den maximala laktatkoncentrationen. Utifrån laktatnivå, puls och syreförbrukning får vi värden på din maximala syreupptagningsförmåga (VO2max) samt maxpuls.

Efter avslutat test sker genomgång av testresultaten samt praktisk tillämpning av dessa.

Tidsåtgång: Cirka 45 minuter inkl. uppvärmning och utvärdering

Pris:1500 kr