Löplabbet - ingen springer som Du.

MX-Pro Action

Löpteknikanalys MX-Pro

Skadefri löpning har alltid genomsyrat vår verksamhet här på Löplabbet och nu har vi som första butik i världen en mätmetod för att bedöma din skaderisk.

I samarbete med MotionMetrix har vi tagit fram ett specialanpassat löpanalyssystem för vårt Testcenter som vi kallar för Mx Pro. Med Mx Pro blir du filmad av två 3D kameror medan du springer på löpband i valfri fart. Kamerorna skapar en 3D modell av din kropp och sedan sätter programmet igång att räkna. Resultatet blir din kompletta biomekaniska löpprofil som kan indelas i tre huvudkategorier: 

• Din löpekonomi och viktiga löpstegsparametrar
• Symmetrin i ditt rörelsemönster
• Belastningsnivå på lederna i underkroppen

Löpekonomin, eller mer specifikt, den mekaniska rörelseekonomin, är ett mått på hur mycket mekanisk energi du förbrukar i ditt löpsteg. Den styr i hög grad hur duktig du kan bli som löpare men faktiskt i de allra flesta fall också hur njutbar din löpning känns. Är du lätt, tung, vältränad eller otränad spelar ingen roll. Ditt löpekonomiresultat normaliseras mot din vikt och din löpfart så nu kan du på riktigt få reda på om du faktiskt har en större (mekanisk) talang för löpning än Sverigeeliten mot vilken du jämförs med i testet.

En god löpekonomi är däremot inte mycket värd om den leder till skadeproblem. Därför är det helt avgörande att även studera belastningsnivån av underkroppen. I detta fall är elitnivån kanske inget att sträva efter, i alla fall inte om du är nybörjare. MX Pro registrerar belastningsnivåerna på dina vrister, knä och höftleder och sätter dem i relation till normalfördelningen för över 600 löpare som tagit testet. Ligger du i mitten på kurvan eller lägre så bedöms du inte löpa någon förhöjd risk att drabbas av skador men ju högre upp på kurvan du hamnar, desto mer bedöms riskerna öka.

Det gäller alltså att hitta en lämplig balans mellan löpekonomi och belastning och det hjälper våra duktiga testledare dig med. Boka ditt test nu för att hitta din väg till en njutbar och hållbar löpning.