Löplabbet - ingen springer som Du.

Mer info om syrgasträning

Syrgas har använts till träning sedan länge. Redan på 1950-talet med Sir Roger Bannister i spetsen tränade man med syrgas. Bannister använde sig till exempel av syrgas under hans träning till den första engelska milen (1609m) under 4 minuter, och publicerade också några vetenskapliga artiklar på det området.
Metoden och utrustningen som Löplabbet Testcenter använder sig av är en syrekoncentrator som omvandlar omgivningsluften, ~21 % O2, till en koncentration av ~95 % O2. Detta görs genom att separera syre och kväve. Sedan ger den intermittent tillförsel genom en dosa som känner av när man startar en inspiration, och administrerar sedan ut syre. Det går att justera flödesinställningarna beroende på individ (alltså beroende på hur mycket man ventilerar, andetagsfrekvens och andningsmönster). Med denna metod får man syre exklusivt under inspirationsfasen. Blandningen på ~95 % O2 har sedan en koncentration på 26-30 % O2 när det har blandats i munhålan. Eftersom syrgasen blandas i munhålan och får en lägre O2-halt så blir det ej heller så torrt att andas vilket är en klar fördel.
En orsak till att syrgas fungerar ligger mycket i att man kan upprätthålla en högre syremättnad i blodet (saturation). I vila har man en saturation (SaO2) på omkring 98 %. Vid maximal ansträngning kan SaO2 sjunka till ~90 %, och det finns ett linjärt samband mellan på vilken procent av VO2max man ligger och SaO2. Desto hårdare arbete procentuellt av VO2max, desto större desaturation. Vid 100 % av VO2max kan en vältränad individ ha ~90% SaO2 i normoxiförhållande (utan syrgas), men detta kan regleras upp till ~96 % om man får inandas syrgas (26 % O2). Det verkar som att SaO2 har en mycket stark korrelation mellan prestationsökning och ökning i VO2max mellan normoxi- och hyperoxiförhållanden