Löplabbet - ingen springer som Du.

Undvik träning

När undvika träning

Alla råd och tips vänder sig till en frisk kvinna som har en normal graviditet. Nedan listas tillstånd då träning bör undvikas. Vid dessa tillfällen är det inte barnmorskans ansvar att råda utan det blir läkares utlåtande.

Svår blodbrist

Outredd hjärt- eller lungsjukdom

Extrem övervikt eller undervikt

Extrem inaktiv livsstil

Tillväxthämning av fostret

Dåligt kontrollerat blodtryck

Storrökare