Löplabbet - ingen springer som Du.

Syrgasträning

Syrgasträning

Optimera din träning med extra tillförsel av syrgas.

Löplabbet Testcenter är först med att kunna erbjuda syrgasträning till gemene man. Syrgasträning (eller hyperoxiträning) innebär att man inandas en syrehalt som är över vanlig rumsluft (~21 %). Vid träning med syrgas kan du ligga på en högre belastning och prestera bättre än om du bara hade andats vanlig rumsluft. En praktisk implementering av detta kan vara för att ta sig över träningsplatåer när man stagnerat i träningen. Det möjliggör också att träna på en hög belastning under längre tid.  

Läs mer HÄR

Upplägg
Högintensivt intervallpass på löpband. Hastigheten anpassas individuellt. Du kommer att ha en mask på dig under intervallerna som du får syrgas genom. Pulsen mäts och antecknas, samt att du får coachning passet igenom. 

Testledare Olof Södergård är med som PT under passet. Olof har forskat om syrgasträning tillsammans med Karolinska Institutet och GIH och har kompetens hur syrgasträning ska bedrivas för bästa effekt.

Tidsåtgång: Cirka 60 minuter inkl. upp- och nedvarvning.

Pris 1 träningpass: 700 kr

Paketpris 5 träningspass 2800 kr

Paketpris 10 träningspass 5000 kr

Boka tid